تبلیغات
شور زندگی - زندگی

شور زندگی

زندگی

سه شنبه 27 اردیبهشت 1384

انسان درراحتی وا سایش به تعالی نمی رسد. در رنجها وناملایمات

 

است كه روح قدرت می یابد ودیده تطهیر می شود ارزوها شكل

 

میگیرند وبه موفقیت دست می یابیم .

 

هلن كلر

 [ سه شنبه 27 اردیبهشت 1384 - 05:05 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| حمیده ] [عمومی , ] [+]