تبلیغات
شور زندگی - نصیحت

شور زندگی

نصیحت

دوشنبه 23 خرداد 1384

برای بالا رفتن پاهای خویش را به كار گیرید!مگذارید شما را بالا كشند.

 

بر سر و گرده ی بیگانگان منشینید!

 

بر اسب نشسته ای؟ به سوی هدف خویش می تازی؟ باری ,دوست من!

 

پای لنگ ات نیز با تو بر اسب نشسته است!

 

چون به هدف خویش رسی; چون از اسب خویش درست به بلندی خویش

 

برجهی,ای انسان والاتر ,در خواهی غلتید!

 

 

 

گزیده ای از:چنین گفت زرتشت   نوشته:فریدریش ویلهلم نیچه

 

 [ دوشنبه 23 خرداد 1384 - 11:06 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| حمیده ] [عمومی , ] [+]