تبلیغات
شور زندگی - بودا!تو گفته ای

شور زندگی

بودا!تو گفته ای

یکشنبه 29 خرداد 1384

بودا! تو گفته ای كه در این هستی پلید

 

غیر از دروغ و رنگ وریا وفریب نیست

 

گفتی كه در سراب فریبنده حیات

 

جز رنج ودرد هیچكسی را نصیب نیست

 

گفتی كه زندگی شبح مرگ موحشی است

 

افسانه ای است پر زفریب وپر از دروغ

 

رخشنده مشعلی است فرا راه ادمی

 

اما گرفته است ز رنج و ز غم فروغ

 

 

...گفتی كه شادكامی سرمایه غم است...

 

 

دكتر علی شریعتی [ یکشنبه 29 خرداد 1384 - 10:06 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| حمیده ] [عمومی , ] [+]