تبلیغات
شور زندگی - امید ویقین

شور زندگی

امید ویقین

چهارشنبه 15 تیر 1384

زندگی برای هیچكس ساده نیست.باید ثابت قدم

 

باشیم ودر خود بذر اطمینان بكاریم وباور

 

داشته باشیم كه موهبتی به ما عطا شده و

 

برای دست یافتن به این موهبت باید

 

پیوسته در تلاش باشیم.

 

 

ماری كوری

 [ چهارشنبه 15 تیر 1384 - 10:07 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| حمیده ] [عمومی , ] [+]