تبلیغات
شور زندگی - زندگی

شور زندگی

زندگی

دوشنبه 4 مهر 1384

ادمها به شیشه ای رنگی می مانند,انگاه كه خورشید

 

در بستر ا سمان است,می درخشندو نور افشانی

 

میكنند وانگاه كه تاریكی بر زمین سایه می افكند,

 

تنها اگر خورشید درونشان طلوع كند,  زیبایی

 

واقعیشان نمایان می شود.

 

الیزابت كوبلر راس

 

 [ دوشنبه 4 مهر 1384 - 07:09 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| حمیده ] [عمومی , ] [+]