تبلیغات
شور زندگی

شور زندگی

یکشنبه 29 آبان 1384

خدا یا

روزیت را هما نگونه که مقرر داشته ای چون هد یه ای

 

پا ک با سپا س می پذیرم ٫ باشد که به جسمما ن سلا متی

 

و توان خدمت در راهت وبه روح و اندیشه ما ن صلح

 

و ارامش عنایت فر مایی.

 

 

نوشته شده توسط :حمیده[ یکشنبه 29 آبان 1384 - 07:11 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| حمیده ] [عمومی , ] [+]