تبلیغات
شور زندگی - خواب یلدا

شور زندگی

خواب یلدا

جمعه 25 آذر 1384

شب كه می اید ومی كوبد

 

پشت در را

 

به خودم می گویم

 

من همین فردا

 

به شب سنگین ومزمن

 

كه به روی پلك همسفرم خوابیده است

 

از پشت خنجر خواهم زد

 

و درون زخمش

 

صدها بمب خواهم ریخت

 

تا اگر خواست بیازارد پلك او را

 

منفجر گردد,نابود شود...

 

......

 

من همین فردا

 

به رفیقانم كه همه از عریانی می گریند

 

خواهم گفت:

 

گریه كار ابر است

 

من وتوبا انگشتی چون شمشیر,من وتو با حرفی چون باروت

 

به عریانی پایان می بخشیم

 

و بگوییم به دنیا,به فریاد بلند

 

عاقبت دیدید ما صاحب خورشید شدیم...

 

و منم شاد از این پیروزی

 

به "حمیده" روسری خواهم داد

 

تا كه از باد جدایی نهراسد

 

و نگوید چه هوای سردی است,حیف شد مویم كوتاه كردم...

 

ما همین فردا كاری خواهیم كرد,كاری كارستان...

خسرو گلسرخی[ جمعه 25 آذر 1384 - 06:12 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| حمیده ] [عمومی , ] [+]