تبلیغات
شور زندگی - شن های روان

شور زندگی

شن های روان

چهارشنبه 5 بهمن 1384

عذاب ها و شگفتی ها

بادها وامواج

كنون دریا ارام گرفته است.

وتو,

مانند ساحلی از جلبك ها و علف های دریایی

به ارامی با دستان باد نوازش می شوی.

ودر عمق بسترت تكان می خوری ودر رویاهایت

فرو رفته یی.

عذاب ها وشگفتی ها

بادها و امواج

كنون دریا ارام گرفته است

اما در میان چشمان نیمه باز تو

دو موج كوچك تكان می خورند

عذاب ها...شگفتی ها...بادها...امواج...

وبه زودی

دو موج كوچك

در اندیشه ان,

كه مرا در بند كشند...

 

 [ چهارشنبه 5 بهمن 1384 - 06:01 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| حمیده ] [عمومی , ] [+]