تبلیغات
شور زندگی

شور زندگی

شنبه 20 اسفند 1384

بزرگیم ما

 

اما سبك,پوچ,تو خالی

 

سراسر موج تفكر بد

 

سوار بر دریای ذهن وزندگی

 

كه می برد ما راهر لحظه به جایی

 

و

 

بی خبریم

 

از سختی پرواز

 

كه هرگز اوج را ندیدند پروازها

 

وصید بی پروایی خود شدند...

 

 

نوشته شده توسط حمیده

 

 

 

 

 [ شنبه 20 اسفند 1384 - 06:03 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| حمیده ] [عمومی , ] [+]