تبلیغات
شور زندگی

شور زندگی

چهارشنبه 10 فروردین 1384

جای دوری نیست

پشت خوابهایم! توی رویاهای بیداریم!

در سکوتم!

در نقطه ای که به ان خیره میشوم.

با من است  مرا صدا میزند بر می گردم.

جوابش را می دهم.

لبخند میزند  لبخند میزنم.

بر می گردم سر جای اول  نشسته ام روبروی پنجره.

اسمان بی ستاره در برابرم .

اما من نترسیدم / وقتی تمام جهت زمین سراشیبی بود.

نیافتادم باانکه پاهایم توان نداشت.

<:P:>

با انکه خسته بودم.

اما خواستم توانستن را زندگی کنم.

 

 

نوشته شده توسط حمیده    [ چهارشنبه 10 فروردین 1384 - 06:03 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| حمیده ] [عمومی , ] [+]